Auteur archieven

Artikel WOI-TUD Symposium circulaire installaties

Een mooi artikel over ons symposium circulaire installaties is deze maand verschenen in de laatste versie van het TVVL magazine. Rob van Mil heeft Atze Boerstra van TU Delft en Allard Lambers van het Rijksvastgoedbedrijf geïnterviewd en een aansprekende samenvatting van gemaakt. Het artikel is hier te vinden

TUD WOI Symposium Circulaire Installaties druk bezocht

Samen met de TU-Delft heeft de WOI een eerste symposium georganiseerd dat op 17 oktober j.l. heeft plaatsgevonden. Veel mensen wisten de Berlagezaal van de faculteit Bouwkunde van de TU Delft te vinden. Boeiende presentaties en ervaringen met het onderwerp Circulaire Installaties zijn gedeeld. Er is nog veel te leren, maar kennis en ervaringen zijn …

3 november 2023 Afscheidsrede Prof. ir. Wim Zeiler met daarvoor een mini-symposium ‘Relatie universiteit en beroepenveld installatietechniek’

Op 3 november 2023 voorafgaande aan de afscheidsrede van Prof. ir. Wim Zeiler is er een symposium met als onderwerp de relatie tussen de universiteit en beroepenveld installatietechniek. Een onderwerp dat direct in het verlengde ligt van de doelstellingen van de WOI. Deze bijeenkomst vindt plaats in de blauwe zaal van de aula van TU …

TU Delft en Stichting WOI organiseren op 17 oktober 2023 een symposium over circulaire installaties.

Circulaire installaties zijn een belangrijk onderdeel binnen Circulair bouwen. Binnen de installatietechniek wordt vaak nog erg lineair gedacht. Alsof we niet te maken hebben met een toenemende schaarste aan grondstoffen in deze metaalintensieve sector. Het is tijd voor een radicaal andere denkwijze waarbij milieu-impact van materialen en circulariteit de boventoon voert. Op allerlei plekken wordt …

Strategie Stichting WOI is opgefrist en door het bestuur vastgesteld

Het strategische plan van de Stichting WOI is opgefrist en door het bestuur van de Stichting WOI vastgesteld in de laatste bestuursvergadering. De  Stichting WOI wil: Wetenschappelijke kennisontwikkeling stimuleren, initiëren en ondersteunen, zodat die nieuwe kennis zijn weg vindt naar het bedrijfsleven in de installatiesector. Relevant onderzoek voor de installatiesector initiëren in  de onderzoeksprogramma’s van …

Nieuwe tools om energieprestaties van gebouwen te controleren

Twee handige nieuwe tools om energie- en comfortprestaties van gebouwen te controleren zijn nu opgenomen op de website klimaatinstallatiecheck.nl. De BENGcheck (Bijna EnergieNeutraal Gebouw) en de energielabelcheck zullen de bestaande binnenklimaatcheck aanvullen. Dankzij de uitbreiding kan in eenvoudige stappen de energieprestatie van een kantoorgebouw worden voorspeld. Hierdoor krijgen niet alleen ontwerpers van klimaatinstallaties, maar ook …

Rapport Onderzoek naar eisen voor het binnenklimaat in de langdurige zorg

Onderzoek naar een optimaal binnenklimaat  in de langdurige zorg waar de installatiepraktijk weer verder mee komt. Wetenschappelijk onderzoek dat de WOI graag nog meer zou zien.  Dit is een gedegen onderzoeksrapport met kwaliteitseisen en prestatiecriteria waarop een goed binnenmilieu voor langdurige zorg kan worden ontworpen. Een mooi onderzoeksresultaat dat is uitgevoerd door TNO samen met …

Afscheidscollege van Prof. dr. ir. Jan Hensen

Op 21 april 2023 is het afscheidscollege van Jan Hensen. Jan heeft veel betekend voor ons vakgebied. Vele wetenschappelijke publicaties zijn door of onder regie van Jan verschenen, vooral op het gebied van gebouwsimulatie. Onderzoek dat altijd in verbinding staat met praktische toepassing in de ontwerppraktijk. Jan is nog altijd zeer betrokken en actief bij …