Downloads

Hieronder kunt u verschillende documenten downloaden:

Statuten Stichting W.O.I.

Strategie Stichting W.O.I.

Financieel jaarverslag 2022 Stichting W.O.I.

Financieel jaarverslag 2021 Stichting W.O.I.

Financieel jaarverslag 2020 Stichting W.O.I.