TUD WOI Symposium Circulaire Installaties druk bezocht

Samen met de TU-Delft heeft de WOI een eerste symposium georganiseerd dat op 17 oktober j.l. heeft plaatsgevonden.

Veel mensen wisten de Berlagezaal van de faculteit Bouwkunde van de TU Delft te vinden. Boeiende presentaties en ervaringen met het onderwerp Circulaire Installaties zijn gedeeld. Er is nog veel te leren, maar kennis en ervaringen zijn uitgewisseld tussen wetenschap en praktijk. De levendige discussie aan het einde van de bijeenkomst leverde over en weer nieuwe inzichten op. Een mooi evenement wat een beeld geeft wat de leerstoel van Prof. dr. ir. Atze Boerstra aan wetenschappelijke inzichten voor de praktijk oplevert!

Hieronder het programma en de gegeven presentaties:

Dit smaakt naar meer! Voornemen is in het eerste kwartaal 2024 een volgend symposium te organiseren. Dan samen met TU Eindhoven.