Symposium Datagedreven slimme gebouwde omgeving (25 juni 2024)

Afgelopen 25 juni was het Symposium Datagegedreven slimme gebouwde omgeving dat door TU Eindhoven en WOI is georganiseerd. Door het mooie weer en de voetbalwedstrijd Nederland-Oostenrijk wat rustiger bezocht dan het aantal aanmeldingen deed vermoeden, maar aan de inhoud van de symposium en inzichten van de sprekers heeft het niet gelegen. Boeiende presentaties van de laatste wetenschappelijke inzichten en hoe dit als ‘state of the art’ praktische al wordt toegepast bij diverse projecten. Hieronder zijn de presentaties terug te vinden.

DATAGEDREVEN SLIMME GEBOUWDE OMGEVING

De laatste ontwikkelingen in digitalisering in de gebouwde omgeving zijn aan bod gekomen, waarbij zowel voor ontwerp, beheer als onderhoud datagedreven methoden een steeds belangrijkere plek innemen. Het toegenomen gebruik van data geeft gebouwbeheerders steeds meer mogelijkheden naar efficient gebouwbeheer. Toch heeft deze technologie nog niet de plek binnen de processen en werkmethoden in de gebouwde omgeving die het zou kunnen hebben. Wat kunnen we dan verwachten, en wanneer?

 

LEARNING COMMUNITES IN DE INSTALLATIESECTOR

Met het TransAct project zijn bestaande Leernetwerken (LN) in de installatiesector geanalyseerd. Met het Transact project zijn (1) drijfveren en barrières voor de adoptie, overdracht en uitwisseling van kennis tussen verschillende stakeholders geanalyseerd en (2) prestatiemodellen en stimuleringsstructuren ontwikkelt voor deze stakeholders. Inzichten die een fundament bieden voor ‘een leven lang leren’ en van elkaar leren in de installatiesector.