3 november 2023 Afscheidsrede Prof. ir. Wim Zeiler met daarvoor een mini-symposium ‘Relatie universiteit en beroepenveld installatietechniek’

Op 3 november 2023 voorafgaande aan de afscheidsrede van Prof. ir. Wim Zeiler is er een symposium met als onderwerp de relatie tussen de universiteit
en beroepenveld installatietechniek. Een onderwerp dat direct in het verlengde ligt van de doelstellingen van de WOI.

Deze bijeenkomst vindt plaats in de blauwe zaal van de aula van TU Eindhoven, aanvang symposium 12:00 en om 12:30 start het programma.

De doelen van de WOI zijn:

  • WOI streeft naar structurele interactie tussen onderzoek- en onderwijsinstellingen en bedrijven in de installatiesector.
  • Deze interactie is noodzakelijk om onderzoekprogramma’s van universiteiten en hogescholen te voeden met relevante vraagstukken van de installatiesector en om nieuwe kennis via onderwijs en opleidingen te benutten in de installatiesector.
  • Goed onderzoek en onderwijs moet ook leiden tot hogere instroom van studenten naar de techniek en tot meer goed opgeleide afgestudeerden voor de installatiesector.

Het gehele programma van het afscheid van Prof. ir. Wim Zeiler is hier te vinden.