Strategie Stichting WOI is opgefrist en door het bestuur vastgesteld

Het strategische plan van de Stichting WOI is opgefrist en door het bestuur van de Stichting WOI vastgesteld in de laatste bestuursvergadering.

De  Stichting WOI wil:

  • Wetenschappelijke kennisontwikkeling stimuleren, initiëren en ondersteunen, zodat die nieuwe kennis zijn weg vindt naar het bedrijfsleven in de installatiesector.
  • Relevant onderzoek voor de installatiesector initiëren in  de onderzoeksprogramma’s van universiteiten en hogescholen en wil de benutting van nieuwe kennis stimuleren.

Hoe dat invulling heeft gekregen is hier terug te lezen in het strategisch plan 2023-2026. We gaan ermee aan het werk!