TU-Eindhoven/WOI Sypmposium ‘Datagedreven slimme gebouwde omgeving’ op 25 juni 2024

De TU Eindhoven en Stichting WOI organiseren op 25 juni a.s. een symposium over digitalisering in de gebouwde omgeving, waarbij zowel voor ontwerp, beheer als onderhoud datagedreven methoden een steeds belangrijkere plek innemen. Het toegenomen gebruik van data geeft gebouwbeheerders steeds meer mogelijkheden naar efficiënt gebouwbeheer. Toch heeft deze technologie nog niet de plek binnen de processen en werkmethoden in de gebouwde omgeving die het zou kunnen hebben. Wat kunnen we dan verwachten, en wanneer?

Dat deze ontwikkelingen veel kunnen opleveren zullen we in deze bijeenkomst uitgebreid aan bod laten komen. Daarnaast gaan we graag met u in gesprek over hoe we met deze innovaties kunnen gaan werken en hoe we onze processen erop kunnen afstemmen om het potentieel ten volle te kunnen benutten. Wat is daarvoor nodig? En wat levert het dan op? Voor wie? En waarom nu ook alweer?

In dit symposium laten vertegenwoordigers uit de wetenschap zien wat de belangrijkste onderzoeksvragen zijn rond digitalisering en datagedreven tooling in de bouw, en zij delen reeds behaalde aansprekende onderzoeksresultaten. Vanuit de praktijk worden de huidige ontwikkelingen en behoeftes benoemd. Ervaringen die koplopers met slimme gebouwen hebben opgedaan worden gedeeld.

We hebben een aansprekend programma kunnen maken dat een verbinding maakt tussen de wetenschap en de installatiesector op dit maatschappelijk belangrijke thema.

Programma is te downloaden via deze link. Aanmelden kan hier: of https://www.aanmelder.nl/symposiumwoi/home