Activiteiten

Geschiedenis

W.O.I. werd in 1927 opgericht onder de naam Warmtestichting. In 1994 werden de statutaire doelstellingen van de Warmtestichting aangepast en de naam gewijzigd in Stichting W.O.I. Het bestuur werd verbreed, waardoor alle belangrijke organisaties die belang hebben bij wetenschappelijk onderwijs en onderzoek  in de installatietechniek waren vertegenwoordigd.

W.O.I. heeft in tussen 1980 en 2010 de instelling van diverse leerstoelen installatietechniek geïnitieerd en gefinancierd, waaronder de leerstoel Klimaatregeling TU/e (Prof. Kouffeld, Bekker en Van der Ree), Leer van het buitenklimaat TU/e, opleidingen installatietechniek (Hogescholen Rotterdam en Utrecht), de vijfjarige opleiding Installatietechniek TU/e (prof. Zeiler), Leerstoel Indoor Climate Technology TUD (Prof. Van Paassen) en diverse projectfinancieringen van PhD onderzoeken en projectfinanciering ten behoeve van onderzoek naar koudetechniek bij de universiteiten van Delft en Wageningen (Koudegroep Delft/Wageningen).

Activiteiten afgelopen jaren
WOI heeft de volgende activiteiten mede geïnitieerd:

2009 – 2019
Initiatief tot en financiering van de Fellow Installatietechnologie TU/e

2011
Financiering van de hoogleraar Building Sustainability aan de TU/e, prof. ir. E. Nelissen.

2018
Mede financiering van NWO Onderzoek “Using small data and big data: Neighborhood Energy & Data Management Integration System” (647.003.001) i.s.m. Enexis B.V., PIT, Stichting Promotie Installatietechniek, Gemeente Breda, De Dobbelsteen, Kropman Installatietechniek B.V. Technische Universiteit Eindhoven, Stichting Nederlands Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I), instituut CWI.

2019
Onderzoeksprogramma Installatietechniek i.s.m. TU Delft in combinatie met bijzondere leerstoel Installatietechniek TU Delft Faculteit Bouwkunde.

2020
Instelling Speciale Leerstoel Building Services Innovation WOI-TUD door TU Delft

2021
Benoeming Dr.Ir. A.C. Boerstra op de Speciale Leerstoel Building Services Innovation WOI-TUD; start ontwikkeling onderzoekprogramma