TU Delft en Stichting WOI organiseren op 17 oktober 2023 een symposium over circulaire installaties.

Circulaire installaties zijn een belangrijk onderdeel binnen Circulair bouwen.

Binnen de installatietechniek wordt vaak nog erg lineair gedacht. Alsof we niet te maken hebben met een toenemende schaarste aan grondstoffen in deze metaalintensieve sector. Het is tijd voor een radicaal andere denkwijze waarbij milieu-impact van materialen en circulariteit de boventoon voert. Op allerlei plekken wordt al druk geëxperimenteerd met gebouwen die ontworpen zijn vanuit circulariteitsprincipes, vaak zie je dat er dan echter nog weinig aandacht besteed is aan de (milieu-impact van) werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties. Alsof we met alleen losmaakbare gevel-elementen en biobased interieurmaterialen er al zijn als het gaat om een echt duurzaam gebouw realiseren.

Hoog tijd om met een aantal specialisten eens goed in het onderwerp circulaire installaties te duiken. Waarbij we een brug gaan slaan tussen wat er al aan goede, praktische initiatieven is in de praktijk en wat er vanuit wetenschappelijk onderzoek al bekend is. En nee, het is niet zo dat we denken alle antwoorden rond de succesvolle introductie van circulaire installaties al paraat hebben. Doel van de bijeenkomst is eerder inventariserend en agenda-zettend. We zijn op een ontdekkingsreis met nog vele vragen: hoe objectiveer je circulariteit? hoe kunnen we circulariteitsprestaties meten? hoe pakken we het aan in de praktijk?

In dit symposium laten vertegenwoordigers uit de wetenschap zien wat de belangrijkste onderzoeksvragen zijn en wat eerste onderzoeksresultaten zijn. Vanuit de praktijk worden de huidige ontwikkelingen en behoeftes benoemd. Ervaringen die koplopers met circulaire installaties hebben opgedaan worden gedeeld.

Er is nog plek voor deelnemers. Aanmelden kan door een mail met uw gegevens naar info@stichtingwoi.nl te sturen

Plaats : Berlagezaal faculteit Bouwkunde TU Delft

Aanvang : 12:30

Het programma is hier te vinden: